ประกาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอุปกรณ์ สื่อประชาสัมพันธ์ ของรางวัลในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องสารต้องห้ามทางการก็ฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา