ประกาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนจ้างที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุม การใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ และประมวลกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่แผนจ้างที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุม