ประกาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ

26072565 ประกาศเผยแพร่แผน จำนวน 2 รายการ