ประกาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างทำเข็มวิริยะ อุทิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕’๖๕

09082565 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างทำเข็มวิริยะ อุทิศ ประจำปี พ.ศ. 2565