ประกาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างตรวจสุขภาพพนักงาน ผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ และลูกจ้างการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

09082565 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างตรวจสุขภาพฯ