ประกาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารและสนามฝึกซ้อมกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชน แขวงหัวหมาก เขตบางกะปี กรุงเทพมหานคร งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบลงทุน)

08082565 ประกาศเผยแพร่แผน 1 รายการ