ประกาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Sports Tourism) การแข่งขันรายการ Phrae Triathlon ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

DOC270122-27012022134931
DOC270122-27012022134936