ประกาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาทบทวนโครงสร้างของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

18082565 ประกาศเผยแพร่แผน 1 รายการ