ประกาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างเหมาบริการงานติดตั้งรื้อถอนอัฒจันทร์ เพื่อรองรับผู้ชมการแข่งขันโมโต จีพี ประจำปี ๒๕๖๕

17082565 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน 1 รายการ