ประกาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๘ รายการ

23082565 ประกาศเผยแพร่แผนงบลงทุน 28 รายการ