ประกาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างการบำรุงรักษาระบบบริหารยุทธศาสตร์อัจฉริยะ (SMIS Strategic Management Intelligent System) ประจำปีงบ้ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

30082565 ประกาศเผยแพร่แผน 1 รายการ