ประกาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมบำรุงรักษากล้องวงจรปิด ภายในสนามกีฬาหัวหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

7
77