ประกาศ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามก
เอกสารประกวดราคาจ้างการจ้างก่อสร้างสนาม