ประกาศ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2565)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส4. (ภาค5