ประกาศ สำนักงาน กกท.บึงกาฬ เรื่อง จ้างควบคุมงานก่อสร้าง สนามกีฬาจังหวัดบึงกาฬ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศ จ้างควบคุมงานจัดจ้างงานควบคุมการก
ขออนุมัติใช้ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน