ประกาศ เรื่องเอกสารการรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 จ.นครสวรรค์

สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. เกณฑ์อายุนักกีฬา
2. ระเบียบการแข่งขัน ประกาศครั้งที่ 1 19 ชนิดกีฬา
3. แบบฟอร์ม Entry Form By Number
4. แบบฟอร์ม Entry Form By Name I
5. แบบฟอร์ม Entry Form By Name II
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/10c972m4vn09qEcZhWKDfvvJTGB5aQKG1?usp=sharing