ประกาศสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 เรื่อง จ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศเรื่อง จ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามกี

ดาวน์โหลด

เอกสารงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจ

ดาวน์โหลด