ป่ะกั๋นเน่อ ละอ่อนเจียงฮาย ตี้ กาดล้านเมือง เยาวชนใจจ่อ รอร่วมงาน SEED MUAYTHAI

กกท. ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย ขอเชิญน้องๆ เยาวชน จากโรงเรียนและค่ายมวยทั่วทั้งจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรม คลินิกมวยไทย SEED MUAYTHAI เมล็ดพันธุ์ใหม่ หัวใจรักษ์มวย ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ณ ตลาดล้านเมือง อ.เมือง จ.เชียงราย ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. โดยน้องๆ สามารถจูงมือผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมได้ด้วย

 

กิจกรรมคลินิกมวยไทย เมล็ดพันธุ์ใหม่หัวใจรักมวย ปี 2 เป็นโครงการดีๆ จากสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย หรือ สคม. ภายในงานจัดให้มีการอบรม คลินิกมวยไทย SEED มวยไทย เมล็ดพันธุ์ใหม่หัวใจรักษ์มวย เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่มวยไทยในชุมชน ผ่านกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจด้านกีฬามวยไทย 

 

รวมทั้งยังสร้างอัตลักษณ์แบรนด์มวยไทยขึ้นมา เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วม ให้เยาวชนในชุมชนท้องถิ่น หันมาสนใจกีฬามวยไทย และศิลปะมวยไทยมากยิ่งขึ้น กิจกรรมนี้สามารถต่อยอด พัฒนาความสามารถเพื่อสร้างรายได้ให้กับเยาวชน และบุคลากรในวงการกีฬามวยได้อีกด้วย

 

การอบรมคลินิกมวยไทย SEED มวยไทย เมล็ดพันธุ์ใหม่หัวใจรักษ์มวย ในปีงบประมาณ 2565 ที่จังหวัดเชียงราย เป็นการอบรมครั้งที่ 4 และจะมีการอบรมในภูมิภาคอื่นๆ ทั่วทั้งประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับภาพลักษณ์และสร้างทัศนคติที่ดี ของคนรุ่นใหม่ในชุมชนท้องถิ่นต่อกีฬามวยไทย 

 

นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นนักมวย ให้กับเยาวชนในท้องถิ่นโดยผ่านบุคลากรมวยที่มีชื่อเสียง เป็นต้นแบบในท้องถิ่น และส่งเสริม พัฒนาเยาวชนให้รู้จักกีฬามวยไทย และให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รู้จักศิลปะมวยไทยเพิ่มมากขึ้น