ผลการประชุมและสำรวจสนามกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38

ผลการประชุมและสำรวจสนามกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38

นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมด้วย นายกองเอก พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุมสำรวจสนามแข่งขันและฝึกซ้อม (ครั้งที่1) การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” โดยมี นายชำนาญ ตาชื่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี, นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และ นายปรีชา ลาลุน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

รองผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งนี้ กกท. ต้องการยกระดับการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติให้มีมาตรฐานในระดับสากล ซึ่งเมื่อมีการปรับปรุงสนามแข่งขันกีฬาต่างๆ ก็ต้องการให้สามารถใช้สำหรับการจัดแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติได้ด้วย อาทิ สนามกีฬากลีบบัว ที่จะใช้แข่งขันกรีฑา ได้มีการปรับปรุงลู่วิ่งให้มีจำนวน 9 ช่อง ตามมาตรฐานของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ หรือชนิดกีฬาไหนที่มีฐานแฟนคลับจำนวนมาก ก็ปรับเปลี่ยนให้ย้ายมาใช้สนามที่มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น อย่างกีฬาวอลเลย์บอล ก็เตรียมย้ายไปที่ โรงยิม 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี ที่สร้างขึ้นมาใหม่ อย่างไรก็ตามการปรับปรุงก็มีข้อจำกัด เพราะบางสถานที่ไม่สามารถต่อเติมเพิ่มได้ จุดนี้จะมีการหารือกันอีกครั้งว่าจะสามารถใช้ทำการแข่งขันได้ หรือต้องตัดกีฬาบางชนิดออกไป

นายกองเอก พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า จังหวัดกาญจนบุรีมีความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและกีฬาคนพิการ อีกทั้งขอยืนยันว่าทุกสนามที่จัดแข่งขันจะทำการปรับปรุงแล้วเสร็จ ทันการแข่งขันอย่างแน่นอน ขณะเดียวกันก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ภายในจังหวัดกาญจนบุรี
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
เพื่อจะได้ต้อนรับนักกีฬาเจ้าหน้าที่จาก 76 จังหวัด ซึ่งได้รับกระแสความตื่นตัวที่ดีสำหรับมหกรรมกีฬาระดับชาติในครั้งนี้

ทั้งนี้ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 14 – 29 สิงหาคม 2566 ใน 45 ชนิดกีฬา และ 3 กีฬาสาธิต ส่วนการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” กำหนดจัดระหว่างวันที่ 2 – 6 กันยายน 2566 ใน 17 ชนิดกีฬา โดยการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติอาจมีปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการแข่งขัน เนื่องจากมีผลกระทบเรื่องการดำเนินอาชีพบางส่วนของนักกีฬาคนพิการ จึงรอสรุปวันที่ในการแข่งขันอีกครั้ง