ผอ.สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ร่วมปล่อยตัวการจัดการแข่งขันวิ่ง World Athletics Label Road Races รายการ Krabi Half Marathon 2022 ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

ผอ.สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ร่วมปล่อยตัวการจัดการแข่งขันวิ่ง World Athletics Label Road Races รายการ Krabi Half Marathon 2022 ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ พร้อมด้วย นางสาวชลันดา ชอบจิตร ผู้อำนวยการกองบริหารงานและประเมินผลกีฬาอาชีพ ร่วมปล่อยตัวการจัดการแข่งขันวิ่งระดับโลก ( World Athletics Label Road Races) รายการ Krabi Half Marathon 2022) ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2565 ณ อ่าวนาง จังหวัดกระบี่