ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยอาชีพ 45 คน ผ่านการอบรมในระดับ C – License

วงการมวยไทยได้ ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยระดับ C – License เพิ่มอีก 45 คน จากการอบรมล่าสุด ซึ่งจัดโดย สคม. เมื่อ 16 พ.ย.65 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมไม้หอม วิลล่า จ.นครสวรรค์

 

นายจิตตเกษม นิโรจน์ธนรัตน์ นายกเทศมนตรีนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธาน มอบเกียรติบัตรและเข็มรักมวยไทยยิ่งชีพ ในพิธีปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยในระดับ C – License ของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมไม้หอม วิลล่า อ.เมือง จ.นครสวรรค์

 

โดยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยอาชีพ ระดับ C- License ขึ้นเพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอนมวยไทยอาชีพไปสู่ระดับ  B – License  และ A – License ต่อไป ให้มีศักยภาพสูงขึ้นอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 

ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน และสอบผ่านตามเกณฑ์จำนวน 45 คน โดยในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าวมี นายพลัฎฐ์ สุวรรณาเมธากร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย, นายจิตติพนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. จ.นครสวรรค์ และนายธีรวัฒน์ ศิลปอาชา ผู้อำนวยการ

กองส่งเสริมพัฒนากีฬามวย เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี และเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องสวัสดิการกีฬามวยให้กับผู้เข้ารับการอบรม