ผู้ว่า กกท. เชื่อมั่น สถาบันมวยไทยแห่งชาติ และกรรมการกลาง ช่วยยกระดับการตัดสิน

 

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้ความเห็นเรื่องการตัดสินมวยไทยในปัจจุบันว่า การเปิดเผยคะแนน เป็นวิธีการที่ดี ตรวจสอบได้ แต่เนื่องจาก ผู้ตัดสิน เป็นกรรมการสังกัดเวที จึงมีโอกาสถูกแทรกแซงได้ตลอด การจัดตั้ง สถาบันมวยไทยแห่งชาติ และกรรมการกลาง จึงเป็นวิธีแก้ไขปัญหาที่ดี  

 

ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ตอบประเด็นคำถาม เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินมวยไทยในปัจจุบัน เป็นไปอย่างยุติธรรมและได้รับการยอมรับมากน้อยเพียงใด

 

“ปัจจุบันระเบียบว่าด้วยคุณสมบัติผู้ตัดสิน ไม่มีการประเมินสมรรถนะด้านวิชาชีพของผู้ตัดสินมวย ทำให้การตัดสินถูกแทรกแซงได้ง่าย จากกลุ่มที่เป็นขาประจำ หรือ เซียนพนัน”

 

“จำเป็นที่ กกท. จะต้องพิจารณายกระดับมาตรฐานการตัดสินที่เที่ยงธรรม นั่นคือการจัดตั้ง สถาบันมวยไทยแห่งชาติ เพื่อดูแลเรื่อง กฏ ระเบียบ กติกา การตัดสิน และจัดให้มี กรรมการกลาง มีการเปิดเผยคะแนน แสดงความโปร่งใส และตรวจสอบได้”

 

“แต่หากยังใช้กรรมการสังกัดเวที ก็ขอให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแล และควบคุมโดย สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย” ผู้ว่า กกท. กล่าวทิ้งท้าย