ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กกท. ร่วมมือกับสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรตามแผนพัฒนาเส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) พื้นฐานความรู้ธุรกิจ (Abridge Business Concept Program: ABC)

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กกท. ร่วมมือกับสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรตามแผนพัฒนาเส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) พื้นฐานความรู้ธุรกิจ (Abridge Business Concept Program: ABC) ในระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2565 ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก ให้กับพนักงานระดับปฏิบัติการ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 73 คน โดยได้รับเกียรติจาก นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์การอบรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และความเข้าใจในการทำงานเชิงธุรกิจ และสามารถพัฒนากระบวนการทำงานของตนเอง พร้อมกับพัฒนาทักษะการสื่อสาร เพื่อตอบสนองลูกค้าได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ยังสร้างความรัก ความผูกพัน และเจตจำนงสุจริตให้กับบุคลากร กกท. ขยายผลสู่วัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์อีกด้วย