พลัฎฐ์ มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยในระดับ C License รุ่นที่ 20

   วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565  นายพลัฎฐ์ สุวรรณาเมธากร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรพร้อมเข็มรักมวยไทยยิ่งชีพและปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยในระดับ C License รุ่นที่ 20 ของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ที่สวนนงนุช บูติค รีสอร์ต พัทยา จ.ชลบุรี                                                                       โดยในการอบรมฯครั้งนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 48 คน ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถถ่ายทอดการเรียนการสอนและฝึกปฎิบัติเป็นผู้ฝึกสอนมวยไทยในค่ายมวยไทย และเผยแพร่มวยไทยไปสู่สากลได้ และยังเป็นผู้นำทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณครูมวยไทยให้สืบสานและคงอยู่คู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน และในพิธีปิดการอบรมฯดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายธีรวัฒน์ ศิลปอาชา ผู้อำนวยการ

กองส่งเสริมพัฒนากีฬามวย มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่องสวัสดิการกีฬามวยโดยมี นายกาหลง เย็นจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.ภาค 1 ชลบุรี , นายอุเทน หลงอุย ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.จ.ชลบุรี ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีปิดการอบรมฯด้วย