พลัฏฐ์ และ วิภาวี แทคทีมไขข้อข้องใจ กฏหมายมวย

        วันที่ 25 พย.65 นายพลัฏฐ์ สุวรรณาเมธากร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย นายทะเบียน และ นางสาววิภาวี วัยวัฒน์ หัวหน้างานกำกับควบคุมกีฬามวย ได้เข้าร่วมในการนิเทศกฎหมายกีฬามวยพระราชบัญญัติ กีฬามวย พ.ศ.2542 ให้กับบุคคลในวงการกีฬามวย 7 ประเภท และเจ้าหน้าที่รัฐในท้องถิ่น 5 ภาค ประจำภาค 2  ณ โรงแรม ampo จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยทั้งนายพลัฏฐ์ และ นางสาววิภาวี ก็ได้มีการตอบข้อซักถามด้านกฎหมาย กับผู้ปฏิบัติหน้าที่และบุคคลวงการกีฬามวย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นแนวทางในการ กำกับควบคุมกีฬามวย จากบุคคลในวงการมวย ทั้ง 7 ประเภท ผู้อำนวยการสำนัก กกท.จังหวัด ผู้ช่วยปฏิบัติงานกีฬามวย และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในท้องถิ่น