พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรการอบรมมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยอาชีพ

 

         เสาร์ที่ 26 พย.65  นายปัญญา หาญลำยวง อดีตอธิบดีกรมพลศึกษา และประธานอนุกรรมการกลั่นกรองในคณะกรรมการกีฬามวย เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรในการอบรมมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยอาชีพ และการบริหารจัดการค่ายมวยไทยอาชีพ ให้กับผู้จัดการแข่งขันกีฬามวยไทย และหัวหน้าค่ายมวยไทยอาชีพ ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีพิธีที่โรงแรมอโยธยา โฮเต็ล อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา  ซึ่งการจัดอบรมดังกล่าว เพื่อให้ผู้จัดการแข่งขันกีฬามวยไทย ได้มีความรู้ในเรื่องมาตรฐานในการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยอาชีพ เพื่อให้การจัดการแข่งขันมวยไทยอาชีพในแต่ละระดับจะได้มีมาตรฐานเหมือนกันทั้งประเทศ และหัวหน้าค่ายมวยไทย จะได้มีความรู้เหมือนกันทั้งประเทศในเรื่องการบริหารจัดการค่ายมวย การตลาด หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาในกีฬามวยไทย โภชนาการทางการกีฬามวยไทย หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายในกีฬามวยไทย และให้ความรู้ในเรื่องการควบคุมการใช้สารต้องทางการกีฬาในกีฬามวยไทย