ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ค่ายมวย 5 ดาว ตั้งศูนย์บ่มเพาะต้นกล้า มวยไทย สู่สากล

นางสุนันธิณี สุขแสวง เป็นตัวแทนค่ายมวย ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าร่วมอบรมโครงการรับรองมาตรฐานค่ายมวยไทย และส่งเสริมการบริหารจัดการมาตรฐานค่ายมวยไทย จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมอโยธยา โฮเต็ล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

พร้อมกันนั้น ค่าย ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ยังได้การรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย เป็นค่ายมวยมาตรฐานขนาดกลางระดับ 5 ดาว โดย นายธีรวัฒน์ ศิลปะอาชา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬามวย สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย เป็นผู้มอบป้ายรับรองมาตรฐานค่ายมวยไทยอาชีพ และมอบอุปกรณ์มวย ให้กับค่ายมวยที่ผ่านการรับรองทุกค่าย

 

ผศ.ดร.สำราญ สุขแสวง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในฐานะ ประธานการบริหารจัดการ ค่ายมวย ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง กล่าวถึงความรู้สึก ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ว่า

 

“ลำดับแรก ผมต้องขอขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ที่ได้จัดโครงการดีๆ อย่างการตรวจประเมินค่ายมวยไทยอาชีพทั้ง 3 ประเภท (เล็ก, กลาง, ใหญ่) การตรวจประเมินดังกล่าว ทำให้ค่ายมวยทั่วประเทศ เกิดการตื่นตัว หันมาพัฒนาค่ายมวยของตัวเองให้มีมาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนากีฬามวยไทยในอนาคต”

 

“ค่ายมวย ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง มีแผนงานบ่มเพาะต้นกล้ามวยไทย เพื่อพัฒนามวยไทยในมิติต่างๆ รวมทั้งยกระดับกีฬามวยไทยในทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาจากท้องถิ่นสู่สากล เหมือนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ที่มุ่งมั่นพัฒนามวยรากหญ้าสู่สากลจนประสบความสำเร็จอย่างที่เราทราบกันครับ”