รมต.พิพัฒน์ ร่วมประชุมการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามระดับทวีปเอเชียและโอเชียเนีย ครั้งที่ 17 ที่ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล เข้าร่วมการประชุมการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามระดับทวีปเอเชียและโอเชียเนีย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2022 (17th Asia/Oceania Region Intergovernmental Ministerial Meeting on Anti-Doping in Sport) ณ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้มีความต่อเนื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา รวมไปถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวอื่น ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามต่างๆ รวมถึงการพิจารณาการจ่ายเงินสมทบการดำเนินงานของ WADA ของชาติสมาชิกในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียอีกด้วย.