รมต.พิพัฒน์ เปิดกิจกรรม CSR กกท. “1 โรงเรียน 1 ลานกีฬา” ที่จังหวัดยะลา

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) “1 โรงเรียน 1 ลานกีฬา” โดยมี ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล), นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านตลาดในประเทศ, นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต, นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว, นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร และนายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย เข้าร่วมงาน ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ตามที่ได้รับรายงานจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย ถึงหน้าที่ในการสนับสนุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านอุปกรณ์รวมถึงสถานที่เล่นกีฬา พร้อมทั้งให้ความสำคัญในการสร้างลานกีฬาให้กับโรงเรียนต่างๆ ที่ยังคงขาดแคลนสถานที่ออกกำลังกาย รวมไปถึงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา และสอดแทรกเรื่องกีฬาสีเขียวให้เป็นเรื่องที่รู้จักควบคู่กันกับการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชน ได้ออกกำลังกายให้สุขภาพแข็งแรง เพื่อให้กระจายไปทั่วถึงในโรงเรียน และชุมชนทั่วทุกพื้นที่ นั้น
การกีฬาแห่งประเทศไทย ภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของเด็กและเยาวชน ทุกกลุ่มและทุกพื้นที่ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาตามจังหวัดต่างๆ เพื่อส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา รวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนในพื้นที่นั้นๆ และยังทำให้ผู้บริหาร และพนักงาน ได้มีความรู้ความเข้าใจ ถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทย ทั้งยังส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของเยาวชนและประชาขน อีกด้วย

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มอบลานกีฬาให้กับโรงเรียนเทศบาล 4 บ้านกาแป๊ะฮูลู จังหวัดยะลา เพื่อใช้เป็นลานอเนกประสงค์ สำหรับกีฬาบาสเกตบอล วอลเลย์บอล ฟุตซอล ตะกร้อ และยังมอบสนามเปตอง พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬา และดำเนินการปรับปรุงอาคารเรียน และมอบทุนการศึกษาให้กับทีมนักกีฬาฟุตซอล และทีมเปตองของโรงเรียน เพื่อใช้เป็นทุนในการร่วมแข่งขันกีฬาในรายการต่าง ๆ รวมถึงได้จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ มีความสามัคคี และหันมาสนใจการเล่นกีฬา ส่งเสริมให้มีการดูแลรักษาสุขภาพ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น.