รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์แชมป์โลกOR THAILAND GRAND PRIX 2022 จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2/2565

รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์แชมป์โลกOR THAILAND GRAND PRIX 2022 จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2/2565

ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายนันทพล ทองนิลพันธ์ หัวหน้างานพัฒนากีฬาอาชีพ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์แชมป์โลก สนามที่ 18 OR THAILAND GRAND PRIX 2022 จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสนามช้างอารีน่า (ชั้น 2) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
โดยในการประชุมมีนายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด นายตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ โดยมีเนื้อหาในการประชุมดังต่อไปนี้
1.) สรุปแนวทางในการปฏิบัติงานและการมอบหมายงานจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565
2.) การรายงานความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการเตรียมการจัดการแข่งขันฯ ของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ