รองผู้ว่าการ ฝ่ายกีฬาอาชีพฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าววิ่งเทรล “Amazean Jungle Trail” จ.ยะลา

นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการ ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย กกท. เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมวิ่งเทรล “Amazean Jungle Trail” ที่มีกำหนดจัดขึ้น ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ในวันที่ 6-8 พฤษภาคม นี้ โดยมี นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการแถลงข่าว และมีพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต., นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เข้าร่วม ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เนรมิตห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

สำหรับการจัดการแข่งขันวิ่งเทรล ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จะมีการปล่อยตัวนักวิ่ง ที่อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ซึ่งการวิ่งระยะสั้นจะถึงเส้นชัยบริเวณ สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเบตง นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรม Batong Fastival กิจกรรมแข่งขันยิงธนูโบราณ เทศกาลอาหารและของดีเมืองเบตง กิจกรรม วิ่ง เที่ยว ดื่ม กิน และเช็ดอิน @เบตง ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าแข่งขันได้อย่างต่อเนื่อง ทางเว็บไซต์ www.runningconnect.com หรือ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทางเฟซบุ๊ค AmazeanTrail