วิภาวี มอบอุปกรณ์การฝึกซ้อม แก่บุคคลวงการกีฬามวย

   วันที่ 27 พย.65 ที่ โรงแรม ampo เรสซิเดนส์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาววิภาวี วัยวัฒน์ หัวหน้างานกำกับควบคุมกีฬามวย  ได้เปิดโอกาสไขข้อสงสัยในเรื่องของกฏหมายมวยต่างๆ ในการนิเทศกฎหมายพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 ประจำ ภาค 2  โดยได้เปิดให้มีการถามตอบ แนะนำ แก้ไขปัญหาการใช้ระบบสารสนเทศกีฬามวย กับผู้ปฎิบัติงานตรง ในเรื่องการขึ้นทะเบียน การขออนุญาต ต่าง ๆ และนำปัญหาที่พบเจอ เพื่อมาพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานต่อไป  นอกจากนี้  นางสาววิภาวี วัยวัฒน์ หัวหน้างานกำกับควบคุมกีฬามวย ยังให้เกียรติมอบอุปกรณ์การฝึกซ้อม แก่บุคคลวงการกีฬามวย ที่เข้าร่วมอบรมการนิเทศกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 ประจำภาค 2 เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและพัฒนากีฬามวยไทย