สคม. จัดมวยไทยรากหญ้า ปลุกวงการมวย ตื่นจากวิกฤตโควิด-พิษเศรษฐกิจ จนคึกคัก

ทันทีที่สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ริเริ่มจัดโครงการและจัดการแข่งขัน มวยไทยรากหญ้าสู่สากล ในระดับจังหวัด ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 จนการแข่งขันลุล่วงสู่ระดับประเทศ กระทั่งกลายเป็นปรากฏการณ์ใหม่ สร้างความตื่นเต้น และทำให้วงการมวยรากหญ้าเกิดการตื่นตัวขึ้นมาอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

 

เนื่องจากโครงการนี้ เป็นการค้นหาดาวรุ่งมวยไทยตามภาคต่างๆ เข้ามาแข่งขันเพื่อคัดเพชรเม็ดงามมาประดับวงการมวย เพื่อสืบสานศิลปะมวยไทยต่อไปในภายภาคหน้า ซึ่งจริงๆแล้ว วัตถุประสงค์หลักที่ สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ได้เริ่มโครงการนี้ขึ้นมา มีหลากหลายเหตุผลด้วยกัน

 

แต่เป้าประสงค์หลัก เพื่อปลุกกระแสวงการมวยที่กำลังหลับใหลด้วยวิกฤตต่างๆ ให้กลับมาตื่นฟื้น เป็นศิลปะประจำชาติไทย เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมเหมือนในอดีต ซึ่งวัตถุประสงค์ที่ สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย จัดโครงการ มวยไทยรากหญ้าสู่สากล ขึ้นมา มีดังต่อไปนี้

 

  1. วงการกีฬามวยไทยซบเซาจากพิษ โควิด-19 จึงใช้การแข่งขันขับเคลื่อนให้เกิดความตื่นตัวทั่วทุกภูมิภาค และเป็นการเพิ่มประชากรกีฬามวยทางหนึ่ง
  2. เพื่อสร้างกระแสความนิยม สร้างโอกาสให้กับนักมวยหน้าใหม่ได้เติบโต เกิดความนิยมจากท้องถิ่นสู่ระดับประเทศ และต่อยอดสู่ระดับนานาชาติ
  3. ยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทย ให้เป็นไปตาม  พรบ.กีฬามวย พ.ศ.2542
  4. เพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมกีฬามวยไทยมีความเข้มแข็ง และเกิดการสร้างเศรษฐกิจรายได้ให้กับประเทศ