เปาชื่อดัง มั่นใจ หลักสูตร B – License เพิ่มศักยภาพ ผู้ตัดสินบนเวที ของไทย

นายสุทัศน์ คงแย้ม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพ B – License รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 25 ต.ค. 65 – 2 พ.ย. 65 ณ โรงแรมธาราแกรนด์ โฮเต็ล จังหวัดปทุมธานี 

 

โดยการจัดการอบรมฯครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การ กีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ตัดสิน เป็นองค์ประกอบสำคัญในการแข่งขัน จึงได้จัดทำระเบียบและกฎกติกามาตรฐานสำหรับการแข่งขันกีฬามวย พร้อมทั้งจัดทำหลักสูตรการอบรมผู้ตัดสินกีฬามวย เพื่อเป็นการพัฒนาไปสู่มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และจะทำให้การตัดสินในกีฬามวยไทยอาชีพเป็นที่ยอมรับของบุคคลในวงการมวยทั้งในและต่างประเทศ

 

นายธันวุธ รังรองอนุสรณ์ กรรมการมวยชื่อดังของเมืองไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ตัดสินกีฬามวย ที่เข้ารับการอบรม กล่าวถึง หลักสูตรผู้ตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพ B – License ว่า

 

“หลักสูตรอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพ B – License เป็นการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวที โดย A – License เป็นการอบรมกรรมการในการทำหน้าที่ ประธานผู้ตัดสิน และ C – License เป็นการอบรมกรรมการให้คะแนน”

 

“เท่าที่ผมเข้ารับการอบรม หลักสูตรผู้ตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพ B – License ผมได้รับความรู้และเทคนิคการทำหน้าที่บนเวทีมากมาย ผมมั่นใจว่า กรรมการมวยทุกท่านที่ผ่านการอบรมหลักสูตร B – License จะเป็นกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีระดับคุณภาพของไทยในอนาคตครับ”