ประกาศเชิญชวนจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาและธุรกิจกีฬา ในส่วนของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีประกาศเชิญชวน

ประกาศเรื่อง

ประกาศเชิญชวนจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาและธุรกิจกีฬา ในส่วนของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีประกาศเชิญชวน

ประกาศวันที่

07  มีนาคม 2565

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ