ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการสารต้องห้ามทางการกีฬา (System for Thailand’s Anti – Doping Management – STAM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศวันที่

 10 พฤษภาคม 2565

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ