SEED MUAYTHAI พบเยาวชนกรุงเก่า สร้างเมล็ดพันธุ์ใหม่ ณ เซ็นทรัล อยุธยา

กิจกรรมคลินิกมวยไทย SEED MUAYTHAI เมล็ดพันธุ์ใหม่หัวใจรักมวย ปี 2 ยังเดินหน้าปลูกจิตสำนึก-สร้างแรงบันดาลใจในกีฬามวยไทย ให้เยาวชนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ขอเชิญน้องๆ และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรม ที่ Ayutthaya Hall ชั้น 2F ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

 

โครงการดีๆ จากสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย (สคม.) ในครั้งนี้ ยังเปิดโอกาสให้เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม สามารถจูงมือผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้ ในวันและเวลาที่แจ้งไว้ข้างต้น ภายในงานจัดให้มีการอบรม คลินิกมวยไทย SEED มวยไทย เมล็ดพันธุ์ใหม่หัวใจรักษ์มวย เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่มวยไทยในชุมชน ผ่านกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจด้านกีฬามวยไทยมากมาย

 

วัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมให้เยาวชนในชุมชนท้องถิ่น หันมาสนใจกีฬามวยไทย และศิลปะมวยไทยมากยิ่งขึ้น กิจกรรมนี้สามารถต่อยอด พัฒนาความสามารถเพื่อสร้างรายได้ให้กับเยาวชน และบุคลากรในวงการกีฬามวยในอนาคตอันใกล้

 

การอบรมคลินิกมวยไทย SEED มวยไทย เมล็ดพันธุ์ใหม่หัวใจรักษ์มวย ในปีงบประมาณ 2565 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการอบรมครั้งที่ 5 หลังจากนี้ยังเหลือเวลาให้เยาวชนได้ร่วมกิจกรรมอีกเพียง 2 ครั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ช่วงต้นและปลายเดือนธันวาคม จึงไม่อยากให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ในชุมชนท้องถิ่นพลาดการเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของไทย