กกท. คัดนักกีฬาเยาวชนจาก “นครสวรรค์เกมส์” เข้าโครงการสปอร์ตฮีโร่ 2566 พร้อมใช้วิทย์กีฬาพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐาน NTC

นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา เปิดเผยถึงความคืบหน้าการคัดเลือกนักกีฬาและผู้ฝึกสอนเข้าร่วมโครงการการเตรียมและพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศศักยภาพสูง (Sports Hero) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ว่าจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์ โครงการเตรียมและพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศศักยภาพสูง (Sports Hero) มีภารกิจหลัก คือการสรรหาและคัดเลือกนักกีฬาที่มีความโดดเด่นจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ และรายการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารโครงการกำหนด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาด้วยกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยเป็นไปตามมาตรฐาน NTCสำหรับการคัดเลือกนักกีฬาและผู้ฝึกสอนในครั้งนี้ จะพิจารณาจากการคัดเลือกจากการแข่งขันกีฬาเยาวขนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” ระหว่างวันที่ 25 มี.ค – 3 เม.ย 2566 ประกอบด้วย 8 ชนิดกีฬา ได้แก่ ว่ายน้ำ กรีฑา แบดมินตัน มวยสากล เทเบิลเทนนิส เทควันโด เทนนิส ยกน้ำหนัก และยิงปืน ซึ่งได้นักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว โดยนักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการเตรียมและพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศศักยภาพสูง (Sports Hero) จะต้องไม่มีชื่อซ้ำกับโครงการอื่นๆ ซึ่งจะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ต่อไปทั้งนี้ กกท. ได้รับความร่วมมือจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด และสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 17 สมาคม ในการคัดเลือกนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ปัจจุบันในโครงการฯ มีทั้งหมด 8 ชนิดกีฬาที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ว่ายน้ำ กรีฑา แบดมินตัน มวยสากล เทเบิลเทนนิส เทควันโด เทนนิส ยกน้ำหนัก และยิงปืน ซึ่งล้วนแต่เป็นกีฬาสากล ที่มีการแข่งขันในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ อย่างซีเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ และโอลิมปิกเกมส์ อีกด้วยกองประชาสัมพันธ์ กกท. 03/04/2566