กกท. จัดการแข่งขันกรีฑาเก็บสถิติโลก Golden Fly Series 2023 bangkok เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานเปิดการแข่งขันกรีฑาประเภทลาน เก็บสถิติโลกในประเทศไทย รายการ Golden Fly Series 2023 bangkok โดยมี นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย, นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, นายวิษณุ ไล่ชะพิษ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และตัวแทนจาก Golden Fly Series ร่วมงาน ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมาตามที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับลิขสิทธิ์เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน Golden Fly Series เป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชีย โดยในรายการ Golden Fly Series 2023 bangkok เป็นการแข่งขันกรีฑาประเภทลาน เก็บสถิติโลกด้วยอุปกรณ์ The FlySwat ลานวิ่งที่มีการจดลิขสิทธิ์โดย โกลด์เด้น ฟลาย สปอร์ต ซึ่งจัดการแข่งขันทั้งหมด 2 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กระโดดค้ำถ่อ และกระโดดไกล นั้นดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า การแข่งขันกรีฑา ประเภทลาน เก็บสถิติโลกในประเทศไทย รายการ Golden Fly Series 2023 bangkok ครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ และภาคเอกชนดำเนินการจัดการแข่งขันฯ ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยเล็งเห็นถึงโอกาสที่จะผลักดันกีฬากรีฑาประเภทนี้ มุ่งหวังให้ประชาชนมีส่วนร่วมและสัมผัสกับการแข่งขันกีฬากรีฑาประเภทกระโดดค้ำถ่อ และกระโดดไกลระดับโลกอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเห็นถึงความน่าสนใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาไทยรุ่นใหม่ได้พัฒนาไปเป็นตัวแทนของชาติ พร้อมพัฒนาให้เป็นนักกีฬากรีฑาในระดับนานาชาติต่อไป ตลอดจนเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความมั่นใจให้กับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และเผยแพร่ภาพลักษณ์ของประเทศไทยไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาทั่วโลก ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลก โดยในปีนี้จัดการแข่งขันฯ ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจุดแลนด์มาร์คจุดสำคัญนั่นคือเสาชิงช้าที่นักท่องเที่ยวต่างชาติให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยว ทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวไทยให้ดีมากยิ่งขึ้นและตอบสนองตามนโยบายในการใช้กีฬาช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืนประชาสัมพันธ์ กกท. / 25 กุมภาพันธ์ 2566