ผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ.2566) “นครสวรรค์เกมส์” และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “ชอนตะวันเกมส์” ครั้งที่ 1/2566

นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ.2566) “นครสวรรค์เกมส์” และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “ชอนตะวันเกมส์” ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์, นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา, นายปรีชา ลาลุน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ, นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครสวรรค์, นายปฏิกาญจน์ ศรีคำ เลขาธิการสมาคมแห่งจังหวัดนครสวรรค์, ผู้แทนจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้บริหาร ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเดอะซัน ชั้น 2 โรงแรม 42C เดอะชิคโฮเทล จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมารองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 3 เมษายน 2566 จัดชิงชัยทั้งหมด 46 ชนิดกีฬา มีนักกีฬา เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมทั้งหมด 16,377 คน แยกเป็น นักกีฬาชาย 6,939 คน, นักกีฬาหญิง 5,995 คน และ เจ้าหน้าที่ 3,443 คน โดยมีกำหนดพิธีเปิด ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 18.05 น. และพิธีปิด ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 18.15 น. ณ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ และ กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “ชอนตะวันเกมส์” จะจัดขึ้นในวันที่ 22 – 28 เมษายน 2566 จัดชิงชัยทั้งหมด 15 ชนิดกีฬา มีนักกีฬา เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมทั้งหมด 5,696 คน แยกเป็น นักกีฬาชาย 3,281 คน, นักกีฬาหญิง 1,450 คน และ เจ้าหน้าที่ 965 คน โดยมีกำหนดพิธีเปิด ในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 18.05 น. และพิธีปิด ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 18.15 น. ณ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ โดยทาง กกท. ได้จัดตั้งศูนย์สื่อมวลชน Press Center ที่สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ (สนามฟุตบอล) ชั้น 2 เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับอำนวยความสะดวกและรองรับคณะสื่อมวลชนทุกคนที่เดินทางมาในจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อช่วยกันเผยแพร่ข่าวสารการจัดการแข่งขันในแง่มุมต่าง ๆ ออกไปให้ประชาชนชาวไทย ได้มีส่วนร่วมและร่วมยินดีกับจังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งมีการจัดเตรียมการแข่งขันในรูปแบบ BCG ร่วมด้วย ตามนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย ด้วยโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศต่อไปนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดเตรียมความพร้อมอย่างดีเยี่ยมในการแข่งขันครั้งนี้ ทั้งความพร้อมในด้านสนามการแข่งขัน และสนามฝึกซ้อมให้มีมาตรฐานตรงตามหลักสากล และในด้านอำนวยความสะดวกให้แก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่พัก, การขนส่งภายในจังหวัด, มาตราการในการรักษาความปลอดภัย และในด้านการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่มาเข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ ได้สะดวกสบายที่สุด นอกจากนี้ทางจังหวัดนครสวรรค์ ยังเปิดให้โหลด แอพพลิเคชั่น “นครสวรรค์เกมส์” ทั้งในระบบ IOS และ Android ในช่วงต้นเดือนมีนาคมนี้ เพื่อให้นักกีฬา และเจ้าหน้าที่จากทั่วประเทศ ได้เข้าถึงข้อมูลในด้านต่างๆ ที่จะใช้ในการแข่งขันได้สะดวกมากยิ่งขึ้น นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา กล่าวว่า สำหรับระบบสิทธิประโยชน์กลางที่ กกท. มอบให้จังหวัดนครสวรรค์ ในครั้งนี้ มูลค่ารวม 26 ล้านบาท แยกเป็นเงินสด 6 ล้านบาท และ สินค้าและบริการ (VIK) อีกมูลค่า 20 ล้านบาท โดยเป็นผู้สนับสนุนหลัก 10 ราย ได้แก่ บริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด (มหาชน), บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด, บมจ. ธนาคารกรุงไทย, บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเทค จำกัด (มหาชน), บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด และบริษัท พรีเซียส ไทม์ เทรดดิ้ง จำกัด ร่วมด้วยอีก 2 ผู้สนับสนุนย่อย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เครื่องกีฬาตรานกแก้ว และ บริษัท บางกอกแอธเลติก จำกัด นอกจากนี้ ที่ประชุมยังร่วมการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” โดยกีฬาที่น่าสนใจ ฟุตบอลชาย รอบแรก สาย ก. กาญจนบุรี, กาฬสินธุ์, มหาสารคาม, สาย ข. สมุทรสงคราม, สุพรรณบุรี, ชุมพร, สาย ค. พะเยา, ชัยนาท, ตรัง และ สาย ง. ชลบุรี, เพชรบูรณ์, นครสวรรค์ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กกท. และผู้บริหารจังหวัดเจ้าภาพ ได้ลงพื้นที่สำรวจโรงยิม 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซ่มสนามให้พร้อมกับการแข่งขันในครั้งนี้ต่อไปประชาสัมพันธ์ กกท. / 16 กุมภาพันธ์ 2566