ประกาศขอบเขตของงานจัดจ้างขนส่งและติดตั้งหลอดไฟฟ้าส่องสนามฟุตบอล ๑ การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก งบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-มิ.ย.66-จ้างขนส่งเเละติดตั้งหลอดไฟฟ้าส่องสนามฟุตบอล-๑