ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรัพยากรทางวิชาการกีพาทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศห้องสมุด กีฬาเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง