ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง การสรรหา คัดเลือก ผู้รับสิทธิดำเนินการบริหารสิทธิประโยชน์ของ “การจัดการแข่งขัน รถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกรายการ โมโต จีพี ประจำปี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๙ (๔ ปี)”