ประกาศ การสรรหา คัดเลือก ผู้รับสิทธิดำเนินการบริหารสิทธิประโยชน์ของ ”การจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกรายการ โมโต จีพี ประจำปี 2566 – 2569 (4 ปี)”

ประกาศ-MotoGP-66-69