ประกาศขอบเขตงาน การจัดจ้างแถลงข่าวกิจกรรมโครงการเผยแพร่การส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬามวยเพื่อสร้างกระแสความนิยมและโอกาสต่อยอดเส้นทางนักมวยไทยอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ประจำปี พ.ศ.2566

TOR-1