ประกาศประกวดราคาจ้างควบคุมงานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

19-01-2566-ประกาศประกวดราคาจ้างควบคุมงานปรับปรุงสนามกีฬา-จ.สุราษฎร์ธานี