ประกาศประกวดราคาจ้างควบคุมงานปรับปรุง ต่อเดิม ซ่อมแซม สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

13-กค.-66-ประกาศและเอกสารประกวดจ้างควบคุมงาน-จ.ราชบุรี-จำนวน-14-แผ่น