ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลสำหรับบุคลากรทั่วไป (SAT App บริการประชาชน) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26-01-2566-ประกาศเชิญชวนงานจ้างพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลสำหรับบุคลากรทั่วไป-SAT-App-บริการประชาชน