ประกาศประกวดราจ้างก่อสร้างงานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคาจ้างปรับปรุงต่อเติม-สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี