ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือการเสนอราคา ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

ประกาศผู้ชนะ งานจัดจ้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สนง กกท บึงกาฬ (หจก พอเพียงพลัส)